inside
Geluiddemping
Kermi Duschplatz - Symbolbild

Geluiddemping. Volgens DIN 4109 / VDI 4100.

De betekenis van geluidsdemping in het ontwerpt van een badkamer is een wezenlijk aspect voor de woonkwaliteit. Het dempen van geluiden uit waterinstallaties in badkamers is daarom buitengewoon belangrijk. Met DIN 4109 „geluidsdemping in hoogbouw“ zijn de nodige regels vastgelegd.

DIN 4109 / VDI 4100.
In bepaalde bouwsituaties dienen voorschriften aangaande geluidsdemping in acht te worden genomen. Bijvoorbeeld in openbare bouw of naar comfort maatstaaf dient de geluidsdemping naar DIN 4109 / 4100 te worden toegepast.

Kermi Duschplatz

Kermi Stap- / trilgeluiddemping mat

  • Kermi geluiddempingsmat altijd volledig inleggen, leiding en afvoerkom niet uitsnijden, indien nodig juiste ondergrond aanleggen.   
  • Geluiddempingsmat op ondergrond leggen en niet verlijmen.
  • Geluiddempingsmatten niet op elkaar verlijmen.
  • Board / onderbouwelementen op geluiddempingsmat leggen en niet verlijmen.
  • Geluiddempingsmat kan passend gesneden worden en aan elkaar gelegd.

Board / board met onderbouw

Kermi Duschplatz Board mit Unterbau - Symbolbild

Stap- / trilgeluiddemping mat

Kermi Duschplatz - Schallschutzmatte - Symbolbild

Bodemplaat / uitvlakmortel

Kermi Duschplatz Bodenplatte mit Ausgleichestrich - Symbolbild

2 verschillende Kermi geluidsdempingsmatten

Hoogte 5 mm

Kermi Duschplatz - Schallschutzmatte - 5mm

NIEUW Hoogte 17 mm

Kermi Duschplatz - Schallschutzmatte - 17mm

Certificaat


Test-raporten en opmerkingen staan ter download gereed  op onze Homepage:

Testbericht

Onze geluidsdempings technische testcertificaten baseren zich op praktijk gerichte proefmodellen. Door hogere opbouw kan minder geluidsoverdracht plaats vinden.
De beoordeling geldt exemplarisch voor een 12 m2 ruimte met geluidsdempingsbehoefte. De meting van val-watergeluid is conform DIN EN ISO 10052.
De inbouwhoogte van Kermi douchevloeren zijn zichtbaar in de doorsnede-lijntekening, zie hiervoor inbouwsituaties standaarddeel LINE doucheboard / POINT doucheboard in de actuele Douchevloer + Doucheschermen prijslijst.