Ondernemingspolitiek
Luftaufnahme des Kermi Hauptsitzes in Plattling

Ondernemingspolitiek Kwaliteit. Milieu. Energie. Arbeidsveiligheid

Tot duurzaamheid verplicht!

De divisie gebouwentechniek van AFG Arbonia-Forster-Holding AG richt haar activiteiten in principe op duurzaamheid. Met de toewijding voor kwaliteit, ecologie, energiezuinigheid en veiligheid neemt de divisie haar verantwoordelijkheid voor wat betreft de verschillende partners en optimaliseert de voorwaarden voor de tevredenheid van de klanten en het economisch succes op langere termijn.

Kermi Nachhaltigkeitsprinzip & Ressourcenmanagement

Onze contractpartners

over de gehele toevoer- en afvoerketen vragen wij, onze normen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieubescherming aan te houden en wij ondersteunen hen daarbij.

Kermi Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie

De verantwoordelijkheidsgebieden voor kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid en energie

binnen het managementsysteem worden concreet vastgelegd. Alle medewerkers dragen gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid voor onze producten en processen. Daarom stimuleren wij hen met verantwoordelijk taken en bevorderen doelgericht het bewustzijn voor onze processen, producten en diensten voor wat betreft de veiligheids-, milieu-, energie- en kwaliteitsaspecten. Het bijbehorende gedrag van onze medewerkers realiseren wij in het bijzonder door goede informatie, instructie en opleiding. Door een doelgerichte persoonlijke en vaktechnische ontwikkelingen realiseren wij een teamgeest door de hiërarchie heen, inzetbereidheid, loyaliteit en uitstekende markt-, proces- en productkennis.

Onze producten, fabricagemethoden en werkprocessen

geven wij zodanig vorm, dat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, klanten en gebruikers en het milieu geen gevaar lopen. Samen met de autoriteiten en de nooddiensten stellen wij concepten, noodgevalplannen en andere maatregelen op teneinde medewerkers, de omgeving en het milieu te beschermen. De wettelijke voorschriften zien wij als minimum eisen.

Wij verplichten ons door vastleggen van doelstellingen

en maatregelen tot continue verbetering van onze diensten en de effectiviteit van ons managementsysteem. Bij investeringen houden wij rekenen met het sparen van ressources. Het bereiken van de doelstellingen en de resterende risico's analyseren wij regelmatig aan de hand van kengetallen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieubescherming. Alle voor de implementatie benodigde voorwaarden worden geschapen. Met vaste tijdsafstanden voeren wij zowel interne als ook externe audits uit als meting en controle.

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Voor maximale functionaliteit, constante optimalisatie van de website en om u speciaal op uw interesses afgestemde aanbiedingen te laten zien, gebruikt deze site verschillende cookies: technische cookies, tracking cookies en marketing cookies. Wij adviseren door het aanklikken van "Akkoord", het gebruik van deze cookies toe te staan. Door een klik op de knop "Instellingen" krijgt u meer informatie over de gebruikte cookies en kunt u uw instellingen aanpassen.
Gaat u met het gebruik van deze cookies en de daaraan gekoppelde verwerking van uw persoonlijke gegevens akkoord?
Akkoord Instellingen Privacyverklaring